Administrowanie nieruchomościami Warszawa loqum.com.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno

Usługi doradcze - Administrowanie nieruchomościami Warszawa

W zakresie obsługi prawnej zapewniamy:

• opracowanie i opiniowanie zawieranych umów,
• zlecanie na podstawie uchwały i na koszt Wspólnoty windykacji opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym i komorniczym,
• opracowywanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych Wspólnoty ( regulaminy, statut itd.)
• reprezentacja Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami,
• reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji publicznej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
• przygotowywanie umów cywilnoprawnych


Usługi księgowe

Oferujemy wykonywanie czynności związanych z gospodarką ekonomiczno-finansową nieruchomości. Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz ewidencji zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
-- Czytaj całość --

Usługi doradcze

W zakresie obsługi prawnej zapewniamy przygotowywanie dokumentów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Wspólnoty Mieszkaniowej oraz nadzór nad prawidłowością umów zawieranych w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej.
-- Czytaj całość --

Usługi techniczne

W ramach obsługi technicznej nieruchomości oferujemy prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego, zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń technicznych...
-- Czytaj całość --