Administrowanie nieruchomościami Warszawa loqum.com.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno

Usługi księgowe - Administrowanie nieruchomościami Warszawa

Oferujemy wykonywanie czynności związanych z gospodarką ekonomiczno-finansową nieruchomości, w tym:
• prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz ewidencji zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty,
• przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych,
• sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
• przygotowywanie wezwań do zapłaty,
• wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali,
• przygotowywanie płatności do podpisu/autoryzacji,
• udzielanie informacji księgowych właścicielom oraz użytkownikom lokali w godzinach dyżurów telefonicznych oraz poprzez e-mail,
• organizacja okresowych spotkań informacyjnych z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej w biurze Zleceniobiorcy w zależności od potrzeb,
• przesyłanie na adres e-mailowy członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, informacji finansowych dotyczących Wspólnoty Mieszkaniowej, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni,

Dostęp przez WWW do strefy mieszkańców:
• przydzielanie każdemu właścicielowi lokalu indywidualnego loginu i hasła.
• udostępnianie właścicielom lokali informacji na temat obecnej wysokości opłat i bieżącego salda na indywidualnych kontach rozliczeniowych.

Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów, funduszu na remonty i modernizacje, w tym:
• rozliczanie zaliczek wnoszonych na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej i fundusz na remonty i modernizacje raz na 12 miesięcy,
• rozliczanie zaliczek wnoszonych na koszty zużytych mediów raz na 6 lub 12 miesięcy w zależności od częstotliwości zaakceptowanej przez Wspólnotę Mieszkaniową w formie uchwały,
 


Usługi księgowe

Oferujemy wykonywanie czynności związanych z gospodarką ekonomiczno-finansową nieruchomości. Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz ewidencji zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
-- Czytaj całość --

Usługi doradcze

W zakresie obsługi prawnej zapewniamy przygotowywanie dokumentów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Wspólnoty Mieszkaniowej oraz nadzór nad prawidłowością umów zawieranych w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej.
-- Czytaj całość --

Usługi techniczne

W ramach obsługi technicznej nieruchomości oferujemy prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego, zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń technicznych...
-- Czytaj całość --