Administrowanie nieruchomościami Warszawa loqum.com.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno

Usługi techniczne - Administrowanie nieruchomościami Warszawa

W ramach obsługi technicznej nieruchomości oferujemy:

• prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
• zbieranie oraz ocenę ofert usługodawców, negocjowanie cen oraz wybór najkorzystniejszych ofert,
• zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń technicznych - m.in. kotłowni, wentylatorowi, systemu przeciwpożarowego domofonów, anten, itp.,
• zapewnienie okresowych przeglądów urządzeń i instalacji stanowiących wyposażenie nieruchomości,
• nadzór nad realizacją umów serwisowych,
• egzekwowanie uprawnień właścicieli z tytułu gwarancji i rękojmi na części wspólnej nieruchomości,
• przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych,
• zapewnienie przeglądów technicznych nieruchomości ( rocznych i pięcioletnich ),
• nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków,
 


Usługi księgowe

Oferujemy wykonywanie czynności związanych z gospodarką ekonomiczno-finansową nieruchomości. Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz ewidencji zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
-- Czytaj całość --

Usługi doradcze

W zakresie obsługi prawnej zapewniamy przygotowywanie dokumentów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Wspólnoty Mieszkaniowej oraz nadzór nad prawidłowością umów zawieranych w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej.
-- Czytaj całość --

Usługi techniczne

W ramach obsługi technicznej nieruchomości oferujemy prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego, zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń technicznych...
-- Czytaj całość --